Greentea
Remark: -ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  
  -กรณีสั่งชื้อเป็นปอนด์ กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  

-รับบัตรเครดิตตั้งแต่ 300 ขึ้นไป  


Welcome Credit Card

www.keiki-cake.com

Google Map


Visit as on Facebook


Call center

02-758-8597
08-7603-7676

UP to TOP
TOP

 

Visit As on Facebook